Mededeling in zake CORONAVIRUS – COVID-19 – Tandartspraktijk Koolhoven – Loenen a/d Vecht

Mededeling in zake CORONAVIRUS – COVID-19

Hervatten reguliere mondzorg

Zoals u heeft kunnen vernemen is het met de huidige stand van zaken mogelijk de reguliere mondzorg te hervatten. Voor het op verantwoorde en gepaste wijze hervatten van de reguliere zorg zijn richtlijnen opgesteld door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona. Het gevolg van deze richtlijnen, volgens welke wij te werk zullen gaan, is dat de praktijk niet zonder meer ‘open is’ zoals voorheen. U en wij zullen aan bepaalde eisen moeten voldoen.

Overweegt u een bezoek aan de praktijk, lees dan zorgvuldig het onderstaande:

Doel van de richtlijnen is onder andere dat alleen mensen de praktijk bezoeken waarvan we met vrij grote zekerheid kunnen vaststellen dat zij gezond zijn. We maken graag een afspraak met u, maar hebben vooraf een aantal vragen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.

Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is, stel dan voor de zekerheid de volgende vraag:

 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Als het antwoord ‘ja’ is, kan een afspraak gemaakt worden. Als het antwoord ‘nee’ is, overleg dan met een van ons.

Ik wil u vragen bovenstaande zeer serieus te nemen en de vragen oprecht te beantwoorden.

Heeft u een afspraak en zult u de praktijk binnenkort bezoeken, neemt u dan het volgende in acht:

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting is, vragen wij u bij betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol (er is een handsfree dispenser geïnstalleerd bij de ingang van de wachtkamer). Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons team op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
 • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Onze informatiebronnen zijn de volgende: