Specialist in mondgezondheid

Mededeling in zake CORONAVIRUS – COVID-19

Beste dames en heren,

Met het sluiten van scholen, kinderopvangverblijven en eet- en drinkgelegenheden, het dringende advies thuis te werken en gepaste afstand te bewaren kan actie voor de tandartspraktijk niet uitblijven.

Tandheelkunde (mondzorg) valt natuurlijk onder ‘zorg’, maar je kunt je afvragen of het ‘vitale zorg’ betreft.

De beroepsvereniging van tandartsen KNMT (www.knmt.nl) en de overige mondzorgkoepels adviseren de reguliere zorgverlening op te schorten tot 28 april en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten. Dit om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Wij zullen net als vele van onze collega’s dit advies opvolgen. Voor spoed blijven wij dus bereikbaar, reeds gemaakte afspraken zullen worden verplaatst naar een later tijdstip.

Mocht u onze praktijk toch moeten bezoeken:

  • Dan vragen wij u aan te geven of u of uw gezinsleden verkoudheids- en/of griepverschijnselen heeft/hebben en hierover met ons te overleggen.

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd.

Mochten er zich grote wijzigingen in inzichten of richtlijnen voordoen die betrekking hebben op uw bezoek aan onze praktijk, dan zullen wij u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

 

Hartelijke groet, namens het hele team, Ruben Koolhoven.

 

Wat is spoed?

Onder spoed wordt verstaan:

  • Trauma
  • Nabloeding na een behandeling
  • Acute, heftige pijn
  • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen

 

Onze informatiebronnen zijn de volgende:

 

 


 

Algemene informatie

U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, behandelingen, nieuws en meer.

Door uitbreiding van ons team hebben wij weer plaats voor nieuwe patiënten. U bent welkom voor een kennismakingsgesprek!

U kunt ons bereiken via:

Keizer Ottolaan 13
3632 BV Loenen a/d Vecht
T 0294 29 54 31
E info@tandartskoolhoven.nl

Uw tandarts staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)